ATTESTEN 2024 - De attesten worden halfjaarlijks opgeladen bij het instituut. De attesten tot en met 30/06 zullen eind juli beschikbaar zijn op uw ITAA-portaal

Aanbod

Seminaries

Als premium lid bekijkt u onze seminaries op de wijze en op met moment dat u het beste past.

Kijk live via webinar of bekijk een seminarie wanneer u wilt via on demand webinar.

We bieden een ruim en gevarieerd aanbod, met up-to-date onderwerpen. Het aanbod wordt aangevuld met actualiteit. Heeft u een suggestie qua onderwerp?
Mail ons en we bekijken de mogelijkheden!

Uniek concept
Als premium lid ontvangt u learning coins. Dankzij het ruime aanbod (tot 60 uur aan seminaries!) zet u uw coins in voor de onderwerpen die u het meest interesseren. U kan uw coins inzetten tot op het tijdstip van de start!

KMO-Portefeuille
Vraag de opleidingsuren aan bij de KMO-Portefeuille en bespaar hierdoor tot 30% (op de vormingsbijdrage)!

Permanente vorming
Onze seminaries komen in aanmerking voor verplichte permanente vorming (tenzij anders vermeld). Wij zijn erkend door het ITAA alsook het IBR als (e-)vormingsoperator. Om een A-attest te verkrijgen dient de aandachtscontrole correct te worden uitgevoerd en de inhoudsvragen te worden beantwoord. De attesten worden opgeladen op het ITAA-platform (indien uw ITAA-lidnummer bij ons bekend is).


Aanbod 2024:

 • Pensioenfiscaliteit: on demand beschikbaar

 • Autofiscaliteit anno 2024: live webinar: 23/01/2024 (19u30-21u30) - on demand beschikbaar

 • Juridische valkuilen bij een M&A-transactie: live webinar: 6/02/2024 (19u30-21u30) - on demand beschikbaar

 • TP risico's in kleine(re) vennootschappen & hoe deze vermijden: live webinar: 20/02/2024 (19u30-21u30) - on demand beschikbaar

 • Update vennootschapsrecht 2024: live webinar: 27/02/2024 (19u30-21u30) - on demand beschikbaar

 • Onboarding: nieuwe werknemers succesvol inwerken: on demand beschikbaar

 • Tijds-en plaatsonafhankelijk werken: on demand beschikbaar

 • Financieel plan en uitkeringen: ervaringen vanuit de praktijk: on demand beschikbaar

 • Nieuw dubbelbelastingverdrag tussen Nederland en België: on demand beschikbaar

 • Juridische en fiscale aandachtspunten m.b.t. verenigingen: on demand beschikbaar

 • Hoe een sterk kredietdossier opbouwen: on demand beschikbaar

 • Fiscale procedure: praktische topics voor accountants: live webinar: 5/03/2024 (19u30-21u30) - on demand beschikbaar

 • Analyse van niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen: live webinar: 12/03/2024 (19u30-21u30) - on demand beschikbaar

 • Recente rulings: live webinar: 28/03/2024 (19u30-21u30) - binnenkort on demand beschikbaar

 • Een vennootschap verkoopsklaar maken: live webinar: 23/04/2024 (19u30-21u30)

 • Update personenbelasting 2024: live webinar: 27/04/2024 (9u-13u)

 • Update vennootschapsbelasting 2024: live webinar: 4/05/2024 (9u-13u)

 • Aansprakelijkheid van de accountant: live webinar: 16/05/2024 (19u30-21u30)

 • Duurzaamheid / ESG rapportering: live webinar: 23/05/2024 (19u30-21u30)

 • Verhuis naar buurlanden: aandachtspunten in de meest courante landen: on demand beschikbaar vanaf 05/2024

 • Efficiënter communiceren en samenwerken met Microsoft 365: live webinar: 4/06/2024 (19u30-21u30)

 • Fraude in de onderneming: praktijkgevallen & preventiemaatregelen: live webinar: 18/06/2024 (19u30-21u30)

 • Update BTW 2024: live webinar: 21/09/2024 (9u-13u)

 • Update AML: witwastypologieën: live webinar: 14/11/2024 (19u30-21u30)

 • Update CBN-adviezen: on demand beschikbaar in Q4

 • Kwaliteitstoetsing: on demand beschikbaar in Q4

 • Wettelijke opdrachten: ontbinding / omzetting / fusie-splitsing: on demand beschikbaar in Q4

 • Evolutie in successierecht: on demand beschikbaar in Q4

Aanbod onder voorbehoud van wijzigingen.
De live webinars worden nadien ook via on demand webinar ter beschikking gesteld.