Aanbod

Voorbereiding ITAA examen

Een opleiding op uw maat!
Meer dan 90 uur aan webinars en uitgebreid cursusmateriaal beschikbaar, inclusief voorbeeldvragen!

U bereidt zich voor op uw examen voor het behalen van de titel van (gecertificeerd) (fiscaal) accountant of belastingadviseur? Wij ondersteunen u graag met de vakken waar u nog hulp bij kunt gebruiken. Als stagiair maakt u gebruik van onderstaande voordeeltarieven.

Tijdens de cursussen komt een reeks topics aan bod die relevant zijn voor de bekwaamheidsexamens. De sprekers baseren zich op de actualiteit en op de vragen gesteld tijdens vorige examenzittingen. Zij zijn allen specialisten uit de praktijk.

Het aangeboden programma maakt het mogelijk degelijk voorbereid te zijn voor de schriftelijke proef. De voorbereiding voor het schriftelijke gedeelte vormt tevens een voorbereiding voor het daaropvolgend mondeling gedeelte van het examen.

Stel zelf uw opleidingspakket samen of bestel het totaalpakket voor slechts € 850 ex BTW (onder voorbehoud van verdere uitbreiding).

Gedurende 6 maanden krijgt u toegang tot de webinars en het cursusmateriaal. Deze zijn online en on demand beschikbaar. Studeer op momenten naar keuze en op uw eigen tempo. Maak bovendien gebruik van de voorbeeldvragen!

Voordeeltarieven voor stagiairs (*)
1 cursus: € 150
2 cursussen: € 225
3 cursussen: € 300
4-6 cursussen: € 450
7-9 cursussen: € 570
10-12 cursussen: € 650
13-15 cursussen: € 700
16 cursussen: € 750
17 cursussen: € 800
18 cursussen: € 850
Exclusief BTW
(*) U bent stagiair en u heeft uw ITAA-lidnummer ingegeven in uw profiel maar u ziet de voordeeltarieven niet verschijnen bij aankoop? Contacteer ons even via info@welearn.vlaanderen.

KMO-Portefeuille
Vraag de opleidingsuren aan bij de KMO-Portefeuille en bespaar hierdoor tot 30%!

Permanente vorming
Deze cursussen komen in aanmerking voor verplichte permanente vorming. Wij zijn erkend door het ITAA alsook het IBR als (e-)vormingsoperator. Om een attest te verkrijgen dient de aandachtscontrole correct te worden uitgevoerd en de inhoudsvragen te worden beantwoord. De attesten worden automatisch opgeladen op het ITAA-platform (indien uw ITAA-lidnummer bij ons bekend is).

Deze cursussen zitten niet vervat in het premium lidmaatschap (learning coins kunnen hiervoor niet ingezet worden).

Bestel alle ITAA cursussen en geniet van het beste voordeeltarief

Cursus
Bart Buelens
Bart Buelens
Cursus

Consolidatie

  • 27 Apr 2021
  • 04:00

Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij het wettelijk kader voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening. We vertrekken vanuit een Belgische context (WVV/Kb/WVV) en leggen de link naar mogelijke de verschillen met IFRS, indien dit van toepassing is. De basis blijft de Belgische wetgeving, daar 2/3de van de geconsolideerde jaarrekeningen worden opgesteld conform dit referentiekader. In eerste instantie leggen we begrippen uit. Daarna bespreken we het toepassingsgebied en de reikwijdte van de consolidatie. Vervolgens staan we stil bij het feit wie er in de consolidatiekring wordt opgenomen en volgens welke methode ze zullen worden geconsolideerd. Daarna worden de verschillende methodes van consolideren uiteengezet, gaande van de integrale methode, over de evenredige methode tot waarderingsmethodes zoals de vermogensmutatiemethode en aanschaffingswaarde. De problematiek van de eliminaties van zogenaamde intragroepsverrichtingen bij de verschillende methodes wordt behandeld. We behandelen de eliminatie van de deelnemingen ten aanzien van het eigen vermogen, maar ook de andere eliminaties van vorderingen ten aanzien van schulden, kosten ten aanzien van opbrengsten en winsten en verliezen van onderlinge transacties. Verder worden een aantal specifieke waarderingsmethodes behandeld die enkel van toepassing zijn voor de geconsolideerde jaarrekening. We denken aan de problemen van de munt, de periode van afsluiten en rapporteren maar ook de problematiek van de omrekening van jaarrekeningen opgesteld in vreemde munt en de problematiek van latente belastingen. Tenslotte komt de wettelijke rapportering in België aan bod: de verplichtingen van het bestuursorgaan, het controleorgaan, de ondernemingsraad en de algemene vergadering. Als laatste worden een aantal vragen ter beschikking gesteld ter beoordeling van de verwerking van de aangereikte leerstof.

Carl Rombaut
Carl Rombaut
Cursus

Registratierechten en erfbelasting

  • 27 Apr 2021
  • 02:30

Het doel van dit webinar bestaat erin om de cijferberoeper vertrouwd te maken met de beginselen van de registratierechten en de erfbelasting. Zonder al te gedetailleerd te willen zijn, worden de basiselementen van beide soorten belastingen uiteengezet. Waar nodig worden actuele wijzigingen of vernieuwingen geduid. Na het volgen van dit webinar zal de geïnteresseerde cijferberoeper in staat zijn om de basisbeginselen van beide belastingen toe te lichten aan zijn of haar cliënten en zal hij of zij bepaalde risico’s of opportuniteiten kunnen herkennen. Het webinar bestaat uit twee delen (registratierechten en erfbelasting). Het eerste deel behandelt de registratierechten en focust meer in het bijzonder op het verkooprecht, het verdeelrecht en de schenkbelasting. Van deze belastingen wordt telkens ingegaan op hun toepassingsgebied, de tarieven en de eventuele uitzonderingen. Eveneens worden verrichtingen met vennootschappen besproken, zoals de inbreng van onroerend goed. In het tweede deel wordt de erfbelasting stapsgewijs uiteengezet. Naast de algemene principes van de erfbelasting, komen ook de volgende zaken aan bod: - De samenstelling en waardering van het actief - De verschillende tarieven en categorieën van erfgenamen - Vrijstellingen en belastingverminderingen Ter afsluiting worden enkele ‘fictieve legaten’ besproken. Dit zijn verrichtingen die strikt genomen buiten de nalatenschap vallen, maar die in sommige gevallen ook tot de toepassing van erfbelasting kunnen leiden (e.g. levensverzekeringen en gesplitste aankopen). Van de kijker wordt geen enkele voorkennis verwacht.

Dimitri Van Becelaere
Dimitri Van Becelaere