ATTESTEN 2024 - De attesten worden halfjaarlijks opgeladen bij het instituut. De attesten tot en met 30/06 zullen eind juli beschikbaar zijn op uw ITAA-portaal

Algemene beginselen van fiscaal recht

alg beginselen van fiscaal recht.jpg

Allereerst wordt er gefocust op het begrip ‘belasting’: wie een belasting kan uitvaardigen en de functies die een belasting kan vervullen. Vervolgens worden de bronnen van het fiscaal recht besproken en de actoren die bij de belastingheffing betrokken zijn. 

Ook de (grondwettelijke) beginselen van het fiscaal recht en de beginselen van behoorlijk bestuur verdienen bijzondere aandacht in dit webinar waarbij tevens voorbeelden uit de rechtspraak ter illustratie zullen worden besproken. 

Er zal ook stilgestaan worden bij de interpretatieregels van fiscale wetten en ook het verschil tussen belastingontwijking en belastingontduiking zal worden toegelicht. 

Last but not least, worden de bewijsregels die van toepassing zijn in fiscale zaken toegelicht. 

De algemene principes van het fiscaal recht komen aan bod in verschillende topics

Sprekers

Jan Tuerlinckx

Jan Tuerlinckx

Advocaat | Tuerlinckx Tax Lawyers

Informatie

 • Duurtijd: 02:00
 • Niveau: Gevorderd
 • Beschikbaarheid: 6 maanden

Login of registreer je nu om toegang te krijgen tot deze cursus.

Verloop Cursus

 • 1

  Webinar

  • Algemene beginselen van fiscaal recht

 • 2

  Attest

  • Inhoudsvragen

  • Attest

 • 3

  Bezorg ons uw feedback

  • Evaluatievragen

Klaar om erin te vliegen? Login of registreer je nu!