NIEUW: HET GRATIS BEDRIJFSACCOUNT! Klik hier en ontdek.

Consolidatie

Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij het wettelijk kader voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening. We vertrekken vanuit een Belgische context (WVV/Kb/WVV) en leggen de link naar mogelijke de verschillen met IFRS, indien dit van toepassing is. De basis blijft de Belgische wetgeving, daar 2/3de van de geconsolideerde jaarrekeningen worden opgesteld conform dit referentiekader.

In eerste instantie leggen we begrippen uit. Daarna bespreken we het toepassingsgebied en de reikwijdte van de consolidatie. Vervolgens staan we stil bij het feit wie er in de consolidatiekring wordt opgenomen en volgens welke methode ze zullen worden geconsolideerd.

Daarna worden de verschillende methodes van consolideren uiteengezet, gaande van de integrale methode, over de evenredige methode tot waarderingsmethodes zoals de vermogensmutatiemethode en aanschaffingswaarde.

De problematiek van de eliminaties van zogenaamde intragroepsverrichtingen bij de verschillende methodes wordt behandeld. We behandelen de eliminatie van de deelnemingen ten aanzien van het eigen vermogen, maar ook de andere eliminaties van vorderingen ten aanzien van schulden, kosten ten aanzien van opbrengsten en winsten en verliezen van onderlinge transacties.

Verder worden een aantal specifieke waarderingsmethodes behandeld die enkel van toepassing zijn voor de geconsolideerde jaarrekening. We denken aan de problemen van de munt, de periode van afsluiten en rapporteren maar ook de problematiek van de omrekening van jaarrekeningen opgesteld in vreemde munt en de problematiek van latente belastingen.

Tenslotte komt de wettelijke rapportering in België aan bod: de verplichtingen van het bestuursorgaan, het controleorgaan, de ondernemingsraad en de algemene vergadering.  

Het wettelijk kader voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening

Sprekers

Carl Rombaut

Carl Rombaut

Bedrijfsrevisor

Informatie

 • Duurtijd: 04:00
 • Niveau: Geavanceerd
 • Beschikbaarheid: 6 maanden

Login of registreer je nu om toegang te krijgen tot deze cursus.

Verloop Cursus

 • 1

  Inleiding

  Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u reageert op minimum 75% van de aandachtscontroles.

  • Webinar: introductie & begrippen

 • 2

  Vervolg webinars

  Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u reageert op minimum 75% van de aandachtscontroles.

  • Deel 2

  • Deel 3

 • 3

  E-book

  • Lijst gebruikte afkortingen

  • Inleiding

  • Cursus consolidatie

 • 4

  Aandachtscontrole

  Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u deze vragen beantwoordt.

  • Inhoudsvragen

 • 5

  Bezorg ons uw feedback

  • Evaluatievragen

 • 6

  Claim hier uw attest

  • Attest

Klaar om erin te vliegen? Login of registreer je nu!