Boekhoudrecht | Specifieke waarderingsregels – rubrieken balans en resultatenrekening

Screenshot 2022-10-28 at 11.56.54.png

Naast de algemene waarderingsregels bestaan er talrijke specifieke waarderingsregels per rubriek van de balans en resultatenrekening. Het bestuursorgaan bepaalt de regels die gelden voor de waardering van de inventaris rekening houdend met de eigen kenmerken van de onderneming.

De opstellers van jaarrekeningen beschikken binnen het raam van de Belgische boekhoudwetgeving en de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen over een waaier van mogelijkheden om activa en passiva, kosten en opbrengsten en rechten en verplichtingen te waarderen.

Deze conferentie doorloopt de balans en resultatenrekening en geeft een overzicht van de inhoud, presentatie en waarderingsmogelijkheden per rubriek. Aandacht wordt ook besteed aan enkele geselecteerde specifieke knelpuntboekingen.

De waarderingsmogelijkheden per rubriek

Sprekers

Patrick Valckx

Patrick Valckx

Partner bij KPMG Tax, Legal & Accountancy - Bedrijfsrevisor - Erkend boekhouder

Informatie

 • Duurtijd: 04:00
 • Niveau: Geavanceerd
 • Beschikbaarheid: 6 maanden

Login of registreer je nu om toegang te krijgen tot deze cursus.

Verloop Cursus

 • 1

  Boekhoudrecht | specifieke waarderingsregels - rubrieken balans en resultatenrekening

  Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u reageert op minimum 75% van de aandachtscontroles.

  • Webinar

 • 2

  Boekhoudrecht | specifieke waarderingsregels - rubrieken balans en resultatenrekening (2)

  Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u reageert op minimum 75% van de aandachtscontroles.

  • Webinar deel 2

 • 3

  Aandachtscontrole

  Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u deze vragen beantwoordt.

  • Inhoudsvragen

 • 4

  Bezorg ons uw feedback

  • Evaluatievragen

 • 5

  Claim hier uw attest

  • Attest

Klaar om erin te vliegen? Login of registreer je nu!