DAC 6

3dcc0d45479a2ca238e88292eb33f597

Helderheid omtrent de meldingsplicht voor adviseurs voor grensoverschrijdende fiscale constructies  

Sedert de omzetting van de richtlijn 2018/822 van 25 mei 2018 in de Belgische wetgeving (hierna: DAC 6 wetgeving) zijn bepaalde categorieën van adviseurs (advocaten, fiscalisten, accountants, estate planners, etc.) verplicht om bepaalde grensoverschrijdende fiscale constructies te melden aan de overheid. Deze meldingsplicht rust in principe op adviseurs die dergelijke grensoverschrijdende constructies bedenken, aanbieden en/of opzetten.

De wetgever heeft voorzien in indicaties die wijzen op een mogelijk risico op belastingontwijking, de zogenaamde ‘wezenskenmerken’. Wanneer een grensoverschrijdende constructie voldoet aan één van deze wezenskenmerken, zal de meldingsplicht van kracht zijn.

De DAC 6 wetgeving omvat een ruim toepassingsgebied. Aangezien deze wetgeving eerder abstract geformuleerd is, zijn de verplichtingen die eruit voortvloeien voor de meldingsplichtigen niet altijd even duidelijk voor de praktijk.

In dit seminarie zal hieraan tegemoet gekomen worden en komen onder meer de volgende topics aan bod:

Op wie rust de meldingsplicht?
Welke fiscale constructies dienen gemeld te worden, aan wie en binnen welke termijn?
Hoe verhoudt het beroepsgeheim zich tot deze meldingsplicht?
Welke gegevens moet de melding bevatten?
Wanneer wordt men ontheven van zijn verplichting te melden?
In welke sancties voorziet de wet en voldoen deze aan de doelstellingen van de DAC 6 wetgeving?

Helderheid omtrent de meldingsplicht voor adviseurs voor grensoverschrijdende fiscale constructies

Sprekers

Frank De Langhe & Evert Moonen

Frank De Langhe & Evert Moonen

Advocaten | De Langhe Advocaten

Informatie

 • Duurtijd: 02:00
 • Niveau: Geavanceerd
 • Attest: Beschikbaar
 • Beschikbaarheid: 2 weken

Login of registreer je nu om toegang te krijgen tot dit seminarie.

Verloop Cursus

 • 1

  Webinar

 • 2

  Aandachtscontrole

 • 3

  Attest

 • 4

  Evaluatie

Klaar om erin te vliegen? Login of registreer je nu!