NIEUW: HET GRATIS BEDRIJFSACCOUNT! Klik hier en ontdek.

Fiscale controles

fiscale controles.jpg

Het Wetboek Inkomstenbelastingen stelt aan aantal verplichtingen voorop waaraan aan een belastingplichtige moet voldoen om de fiscale controle door de belastingadministratie te faciliteren. Omdat overheidsdwang met geweld vanzelfsprekend niet is toegestaan, kan de belastingplichtige altijd weigeren de medewerking te verlenen en zo bijvoorbeeld de toegang tot de bedrijfsruimte te verhinderen. De beweegreden hiertoe zou kunnen zijn dat de mogelijke administratieve en strafrechtelijke sancties niet opwegen tegen de navordering dat zou kunnen volgen uit het resultaat van een deugdelijk fiscaal onderzoek. 

Bij gebreke aan medewerking aan een fiscale controle, faciliteert hetzelfde wetboek de sanctionering van die belastingplichtige door te voorzien in de potentiële verwerping van toegepaste aftrekken, vrijstellingen en of belastingverminderingen. Alsmede kunnen belastingverhogingen worden opgelegd die voelbaar zijn op de eindafrekening in de vorm van het aanslagbiljet. 

Datzelfde wetboek geeft de belastingadministratie nu ook de bevoegdheid om de medewerking in rechte af te dwingen door de kort geding rechter een dwangsom te laten opleggen om een onwillige belastingplichtige te dwingen mee te werken aan een fiscale visitatie. 

De vraagt stelt in welke mate dit drukkingsmiddel de toets van de Europese rechtscolleges doorstaat. Alsmede trekt de laatste rechtspraak van ons Belgisch Grondwettelijk Hof over de fiscale visitatie een eerder strikte en afgebakende lijn onder de conformiteit van de fiscale visitatie met het recht op privacy en de onschendbaarheid van de woning. 

In dit seminarie zal worden nagegaan welke grenzen de belastingadministratie moet respecteren bij de uitoefening van haar als maar ruimer wordende bevoegdheden.  

Welke grenzen moet de belastingadministratie respecteren?

Sprekers

Jan Tuerlinckx

Jan Tuerlinckx

Advocaat | Tuerlinckx Tax Lawyers
Winnie Milbou

Winnie Milbou

Advocaat | Tuerlinckx Tax Lawyers

Informatie

 • Duurtijd: 02:00
 • Niveau: Gevorderd
 • Beschikbaarheid: 2 weken

Login of registreer je nu om toegang te krijgen tot dit seminarie.

Verloop Cursus

 • 1

  Webinar

  Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u reageert op minimum 75% van de aanwezigheidscontroles.

  • Fiscale controles

 • 2

  Aandachtscontrole

  Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u deze inhoudsvragen beantwoordt.

  • Inhoudsvragen

 • 3

  Bezorg ons uw feedback

  • Evaluatievragen

 • 4

  Claim hier uw attest

  • Attest

Klaar om erin te vliegen? Login of registreer je nu!