NIEUW: HET GRATIS BEDRIJFSACCOUNT! Klik hier en ontdek.

Grondige snelcursus fiscale procedure

grondige snelcursus fiscale procedure.jpg

Sessie 1 – Controle 

De fiscale procedure begint vaak niet bij de aanslag, maar bij de controle van de belastingplichtige, of een derde. In dit topic zal de focus liggen op de termijnen van toepassing in de controlefase, alsook de finaliteit van de controle en de onderzoeksbevoegdheden van de administratie. Actuele topics zoals het digitaal boekenonderzoek, de fiscale visitatie en het bankgeheim komen aan bod.

Daarnaast focussen we op de grenzen van de fiscale controle, en hoe die te bewaken. Mag de belastinginspectie bijvoorbeeld getuigen verhoren? En is de belastingplichtige verplicht mee te werken aan het onderzoek?

Sessie 2 – Bewijs 

Er is een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, en daartussen bevindt zich het bewijs. We gaan in op de bewijslastverdeling en de bijzondere positie van de belastingadministratie in deze verdeling. Daarnaast bespreken we de figuur van extrapolatie, en onderzoeken we de bewijswaarde van bewijsmiddelen zoals het proces-verbaal en tekenen en indiciën.

Tot slot focussen we op de bewijsuitsluiting; op basis van welke gronden kan een bewijsmiddel geweerd worden, en wat met onrechtmatig verkregen bewijs?

Sessie 3 – Taxatie 

Na de controle en vergaring van bewijsmiddelen, zijn we in de derde sessie in de chronologie van de procedure aanbeland bij de effectieve heffing van de belasting. We gaan dieper in op de aanslagtermijnen, en bespreken de wijzigingsprocedure alsmede de aanslag van ambtswege. Hierbij nemen we de tijd om stil te staan bij de taxatie geheime commissielonen, en de actuele stand van zaken omtrent dit topic.

Sessie 4 – Bezwaar 

We sluiten de reeks af met een sessie over de betwisting van de aanslag in directe belastingen. We bespreken daarbij het bezwaarschrift, maar gaan ook in op de minder gekende mogelijkheden zoals de tussenkomst van de bemiddelingsdienst en het verzoek tot rechtzetting.

In dit topic besteden we ook aandacht aan de beginselen van behoorlijk bestuur in de bezwaarfase, en welke de implicaties zijn die de mogelijke schending van deze beginselen met zich meebrengt. 

Deze cursus doorloopt de fiscale procedure van A tot Z chronologisch, waarbij wordt stilgestaan bij de meest relevante topics voor uw praktijk.

Sprekers

Jan Tuerlinckx

Jan Tuerlinckx

Advocaat | Tuerlinckx Tax Lawyers
Emily Polfliet

Emily Polfliet

Advocaat | Tuerlinckx Tax Lawyers
Tisha Dujardin

Tisha Dujardin

Advocaat | Tuerlinckx Tax Lawyers

Informatie

 • Duurtijd: 10:00
 • Niveau: Gevorderd
 • Beschikbaarheid: 6 maanden

Login of registreer je nu om toegang te krijgen tot deze grondige snelcursus.

Verloop Cursus

 • 1

  Webinars

  Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u reageert op minimum 75% van de aandachtscontroles.

  • Sessie 1: controle

  • Sessie 2: bewijs

  • Sessie 3: taxatie

  • Sessie 4: bezwaar

 • 2

  Aandachtscontrole

  Klik hieronder op ‘inhoudsvragen’. Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u deze inhoudsvragen beantwoordt.

  • Inhoudsvragen

 • 3

  Bezorg ons uw feedback

  • Evaluatievragen

 • 4

  Claim hier uw attest

  • Attest

Klaar om erin te vliegen? Login of registreer je nu!