ATTESTEN 2024 - De attesten worden halfjaarlijks opgeladen bij het instituut. De attesten tot en met 30/06 zullen eind juli beschikbaar zijn op uw ITAA-portaal

Grondige snelcursus management accounting

grondige snelcursus management accounting.jpg

“Management accounting is a value-adding continuous improvement process of planning, designing, measuring and operating both nonfinancial information systems and financial information systems that guides management action, motivates behavior, and supports and creates the cultural values necessary to achieve an organization’s strategic, tactical and operating objectives”


Cost accounting 
De cursus start met het bespreken van “cost accounting”. Dit deel beschrijft en analyseert hoe en waarom kosten toegerekend worden aan verschillende divisies en/of producten in bedrijven. Deze kennis helpt bij het maken van kost- en prijsbeslissingen, die gerelateerd zijn aan strategische bedrijfsbeslissingen. 

Management control 
Het tweede deel van de cursus focust op “management control”. Dit gedeelte bespreekt onder andere hoe het topmanagement de werknemers op verschillende niveaus in de organisatie kan motiveren. Budgetten, standaardkostprijs en variantieanalyses zijn onderwerpen die in dit gedeelte aan bod komen.


De presentatie van deze cursus is ingedeeld in 5 delen. Elk deel bevat een theoretisch overzicht van de besproken onderwerpen. Daarnaast worden uitgewerkte cases en multiple choice vragen aangeboden. 

 1. Kostenbegrippen: directe en indirecte kosten, vaste en variabele kosten, productiekosten en periodekosten, kostenplaatsenmethode, integrale kostprijs. 
 2. Integrale- en variabele kostprijsmethode, break-even analyse
 3. Job order costing en process costing
 4. Activity Based Costing (ABC methode), kostprijs van dienstverlenende afdelingen en de joint costing methode
 5. Standaardkostprijs en verschillenanalyse

 

Literatuurlijst 
Deze cursus is gebaseerd op het handboek “Management and Cost Accounting” van A. Bhimani, C. Horngren, S. Datar, G. Rajan, 8th edition, Pearson (ISBN print: 978-1-292-23266-9). 

Nederlandstalige alternatieve handboeken zijn:

 • “Cost Accounting” van Jorissen, Roodhooft, Van Liederkerke en Walraevens, 10de editie, De Boeck (ISBN 978-90-455-5753-3
 • “Management Accounting”, Everaert, Bruggeman, Hoozée, 11de editie, Intersentia

Hier worden cost accounting en management control uitvoerig behandeld

Sprekers

Dirk Leysen

Dirk Leysen

Docent Management Accounting, KULeuven | Docent Financial- en Management accounting, Tilburg School of Economics and Management (TISEM), Universiteit van Tilburg

Informatie

 • Duurtijd: 10:00
 • Niveau: Gevorderd
 • Beschikbaarheid: 6 maanden

Login of registreer je nu om toegang te krijgen tot deze grondige snelcursus.

Verloop Cursus

 • 1

  Webinars

  Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u reageert op minimum 75% van de aanwezigheidscontroles.

  • Deel 1

  • Deel 2

  • Deel 3

  • Deel 4

 • 2

  Aandachtscontrole

  Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u deze inhoudsvragen beantwoordt.

  • Inhoudsvragen

 • 3

  Bezorg ons uw feedback

  • Evaluatievragen

 • 4

  Claim hier uw attest

  • Attest

Klaar om erin te vliegen? Login of registreer je nu!