ATTESTEN 2024 - De attesten worden halfjaarlijks opgeladen bij het instituut. De attesten tot en met 30/06 zullen eind juli beschikbaar zijn op uw ITAA-portaal

Grondige snelcursus fiscale procedure

grondige snelcursus fiscale procedure.jpg

De reeks is opgedeeld in vier sessies, die de fiscale procedure van A tot Z chronologisch doorlopen, waarbij wordt stilgestaan bij de meest relevante topics voor uw praktijk. Dit zijn live sessies die via webinar worden uitgezonden. Er kunnen vragen gesteld worden aan de sprekers! 

 

Sessie 1 (8 november 2022) – Controle 

De fiscale procedure begint vaak niet bij de aanslag, maar bij de controle van de belastingplichtige, of een derde. In dit topic zal de focus liggen op de termijnen van toepassing in de controlefase, alsook de finaliteit van de controle en de onderzoeksbevoegdheden van de administratie. Actuele topics zoals het digitaal boekenonderzoek, de fiscale visitatie en het bankgeheim komen aan bod.

Daarnaast focussen we op de grenzen van de fiscale controle, en hoe die te bewaken. Mag de belastinginspectie bijvoorbeeld getuigen verhoren? En is de belastingplichtige verplicht mee te werken aan het onderzoek?

 

Sessie 2 (15 november 2022) – Bewijs 

Er is een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, en daartussen bevindt zich het bewijs. We gaan in op de bewijslastverdeling en de bijzondere positie van de belastingadministratie in deze verdeling. Daarnaast bespreken we de figuur van extrapolatie, en onderzoeken we de bewijswaarde van bewijsmiddelen zoals het proces-verbaal en tekenen en indiciën.

Tot slot focussen we op de bewijsuitsluiting; op basis van welke gronden kan een bewijsmiddel geweerd worden, en wat met onrechtmatig verkregen bewijs?

 

Sessie 3 (22 november 2022) – Taxatie 

Na de controle en vergaring van bewijsmiddelen, zijn we in de derde sessie in de chronologie van de procedure aanbeland bij de effectieve heffing van de belasting. We gaan dieper in op de aanslagtermijnen, en bespreken de wijzigingsprocedure alsmede de aanslag van ambtswege. Hierbij nemen we de tijd om stil te staan bij de taxatie geheime commissielonen, en de actuele stand van zaken omtrent dit topic.

 

Sessie 4 (29 november 2022) – Bezwaar 

We sluiten de reeks af met een sessie over de betwisting van de aanslag in directe belastingen. We bespreken daarbij het bezwaarschrift, maar gaan ook in op de minder gekende mogelijkheden zoals de tussenkomst van de bemiddelingsdienst en het verzoek tot rechtzetting.

In dit topic besteden we ook aandacht aan de beginselen van behoorlijk bestuur in de bezwaarfase, en welke de implicaties zijn die de mogelijke schending van deze beginselen met zich meebrengt. 

In deze reeks wordt ingegaan op de fiscale procedure in de directe belastingen in al haar facetten.

Sprekers

Jan Tuerlinckx

Jan Tuerlinckx

Advocaat | Tuerlinckx Tax Lawyers
Emily Polfliet

Emily Polfliet

Advocaat | Tuerlinckx Tax Lawyers
Tisha Dujardin

Tisha Dujardin

Advocaat | Tuerlinckx Tax Lawyers

Informatie

 • Totale Duurtijd: 10:00

Login of registreer je nu om toegang te krijgen tot dit webinar.

Sessies

Alle beschikbare sessies in deze live cursus
 • Grondige snelcursus fiscale procedure - deel 1/4

  Grondige snelcursus

  Controle

  02:30

  Virtueel

 • Grondige snelcursus fiscale procedure - deel 2/4

  Grondige snelcursus

  Bewijs

  02:30

  Virtueel

 • Grondige snelcursus fiscale procedure - deel 3/4

  Grondige snelcursus

  Taxatie

  02:30

  Virtueel

 • Grondige snelcursus fiscale procedure - deel 4/4

  Grondige snelcursus

  Bezwaar

  02:30

  Virtueel

Klaar om erin te vliegen? Login of registreer je nu!