NIEUW: HET GRATIS BEDRIJFSACCOUNT! Klik hier en ontdek.

Update vennootschapsrecht 2024

update vennootschaprecht 2024.jpg

Tijdens dit webinar zullen Anneleen Steeno, Kim Van Herck en Pieter Van Braband u updaten inzake enkele recente ontwikkelingen in het vennootschapsrecht en stilstaan bij bepaalde actuele knelpunten uit de vennootschapsrechtelijke praktijk. 

Zo komt kort een bespreking aan bod rond de afschaffing van de zogenaamde quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent (en de gevolgen daarvan voor de aansprakelijkheid van (onder meer) bestuurders in de context van de door de onderneming aangegane contracten) en rond de nieuwe verplichting tot aanmelding en goedkeuring van bepaalde vennootschapsrechtelijke transacties (“FDI” of “buitenlandse directe investeringen”). Verder lichten zij ook toe wat de huidige fase van het proces van inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) betekent voor vennootschappen en verenigingen die niet uiterlijk einde 2023 hun statuten aanpasten en welke aandachtspunten we moeten meenemen inzake de temporele werking van dat WVV. Ook diverse topics inzake werking organen (bv. belangenconflictenregeling), vermogensbescherming, exit- en geschillenbeslechting en werking/status van een intern reglement worden besproken.

Anneleen, Kim en Pieter zijn advocaten van het kantoor intui (Leuven/Brussel), gespecialiseerd in het ruime vennootschapsrecht.

Recente ontwikkelingen en actuele knelpunten uit de vennootschapsrechtelijke praktijk

Sprekers

Kim Van Herck

Kim Van Herck

Advocaat | intui
Anneleen Steeno

Anneleen Steeno

Advocaat | intui
Pieter Van Braband

Pieter Van Braband

Advocaat | intui

Informatie

 • Duurtijd: 02:00
 • Niveau: Gevorderd
 • Beschikbaarheid: 2 weken

Login of registreer je nu om toegang te krijgen tot dit seminarie.

Verloop Cursus

 • 1

  Webinar

  Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u reageert op minimum 75% van de aanwezigheidscontroles.

  • Update vennootschapsrecht

 • 2

  Aandachtscontrole

  Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u deze inhoudsvragen beantwoordt.

  • Inhoudsvragen

 • 3

  Bezorg ons uw feedback

  • Evaluatievragen

 • 4

  Claim hier uw attest

  • Attest

Klaar om erin te vliegen? Login of registreer je nu!