Vennootschapsrecht

Screenshot 2022-10-27 at 16.53.02.png

Het Belgisch vennootschapsrecht beslaat op extensieve wijze het leven van een vennootschap: van oprichting tot beëindiging over alle mogelijke geschillen op vlak van aandeelhouderschap en/of bestuur heen.

Met de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) wou de wetgever het Belgisch vennootschapsrecht via flexibilisering, modernisering, uniformisering en vooral vereenvoudiging thans ook aantrekkelijker maken voor buitenlandse investeerders.


In deze cursus wordt enerzijds het leven van een Belgische vennootschap onder het WVV geschetst in 10 topics, met specifieke aandacht voor de relevante vennootschapsrechtelijke bepalingen met oog op het ITAA bekwaamheidsexamen.

Anderzijds wordt ruim stilgestaan bij: 

• Maatschap

• Non-profit

• BV, CV en NV

• Bestuurdersaansprakelijkheid

• Herstructurering van vennootschappen

Het Belgisch vennootschapsrecht beslaat op extensieve wijze het leven van een vennootschap: van oprichting tot beëindiging over alle mogelijke geschillen op vlak van aandeelhouderschap en/of bestuur heen.

Sprekers

Noëmie Callaert, Pieter Willems e.a.

Noëmie Callaert, Pieter Willems e.a.

Advocaten

Informatie

 • Duurtijd: 12:30
 • Niveau: Geavanceerd
 • Beschikbaarheid: 6 maanden

Login of registreer je nu om toegang te krijgen tot deze cursus.

Verloop Cursus

 • 1

  Vennootschapsrecht - deel 1

  Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u reageert op minimum 75% van de aandachtscontroles.

  • Webinar

 • 2

  Vennootschapsrecht - deel 2.1

  Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u reageert op minimum 75% van de aandachtscontroles.

  • Deel 1.1

  • Deel 1.2

  • Deel 1.3

  • Deel 1.4

  • Deel 1.5

 • 3

  Vennootschapsrecht - deel 2.2

  Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u reageert op minimum 75% van de aandachtscontroles.

  • Deel 2.1

  • Deel 2.2

  • Deel 2.3

  • Deel 2.4

  • Deel 2.5

 • 4

  Vennootschapsrecht - deel 2.3

  Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u reageert op minimum 75% van de aandachtscontroles.

  • Deel 3.1

  • Deel 3.2

  • Deel 3.3

  • Deel 3.4

  • Deel 3.5

 • 5

  Vennootschapsrecht - deel 2.4

  Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u reageert op minimum 75% van de aandachtscontroles.

  • Deel 4.1

  • Deel 4.2

  • Deel 4.3

  • Deel 4.4

 • 6

  Aandachtscontrole

  Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u deze vragen beantwoordt.

  • Inhoudsvragen

 • 7

  Bezorg ons uw feedback

  • Evaluatievragen

 • 8

  Claim hier uw attest

  • Attest

Klaar om erin te vliegen? Login of registreer je nu!