NIEUW: HET GRATIS BEDRIJFSACCOUNT! Klik hier en ontdek.

14.09.2022

Verzet tegen de onrealistische belastingaangifte deadline van Minister van Financiën

"Met de weigering om dit jaar uitstel te geven zonder akkoord, gijzelt de minister 35.000 gezinnen in de sector."

"Brussel, 14/09/2022 - Sinds de invoering van TaxonWeb (begin van de jaren 2000) kregen accountants en belastingadviseurs, in ruil voor de constructieve medewerking van de sector aan het digitaliseringsproject van de overheid, jaarlijks uitstel tot 31 oktober voor de belastingaangifte van hun cliënten. Zolang het ITAA geen akkoord sluit voor toekomstige aangiftes weigert Minister van Financiën Vincent Van Peteghem echter om dit jaar uitstel te verlenen, ondanks de constructieve gesprekken van het voorbije jaar. Het ITAA is vragende partij om te komen tot een duurzame oplossing voor de toekomst met duidelijke, werkbare deadlines en voorwaarden, maar dit akkoord moet niet alleen werkbaar zijn voor de fiscale administratie, maar ook voor de sector. De sector werkt van deadline naar deadline en zonder een uitstel is het voor de sector een haast onmogelijke klus om alle aangiftes tijdig in te dienen. Met de weigering om dit jaar uitstel te geven zonder akkoord, gijzelt de minister 35.000 gezinnen in de sector.

Gewijzigde context

De jaarlijkse gewoonte om accountants en belastingadviseurs uitstel te geven tot 31 oktober voor de aangifte van de personenbelasting van hun cliënten, werd in de loop der jaren een noodzaak. Het werkvolume bleef de voorbije jaren immers stijgen, onder meer omdat de relevante fiches te laat ter beschikking zijn, maar ook door de jaarlijkse toename van de complexiteit van de aangifte en de overheidstools, die al te vaak onbeschikbaar zijn. Het uitstel is noodzakelijk opdat accountants en belastingadviseurs de vereiste kwalitatieve diensten kunnen blijven verlenen. Zij moeten immers ook preventiemaatregelen nemen in het kader van, onder andere witwassen en fraude, wat heel wat werklast met zich meebrengt en waarvoor tijd nodig is.

Laat aangekondigde ingekorte deadline

Dit jaar wordt de sector bovendien met een erg unieke situatie geconfronteerd. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem kondigde pas eind april aan dat de deadline personenbelasting op eind september werd gesteld. Deze late aankondiging, in combinatie met de té korte deadline, stelt de ITAA-leden voor een torenhoog probleem. De sector moet meer dan één miljoen complexe aangiften indienen. Met een gemiddelde verwerkingstijd van 15u per aangifte betekent dit een enorme hoeveelheid aan arbeidsuren die een maand sneller moeten gepresteerd worden. En dat terwijl  de voorbije maanden voor velen reeds synoniem stonden voor het verwerken van een loodzware werklast. De sector merkt dan ook een ongeziene impact voor haar beroepsbeoefenaars, ook op privé vlak.

Bart Van Coile, voorzitter ITAA:  “Minister Van Peteghem maakt terecht een prioriteit van de strijd tegen fraude. Het is dan ook jammer vast te stellen dat de minister zo weinig voeling heeft met dé beroepsgroep die essentieel is voor deze strijd. Het ITAA is bereid om constructief tot een akkoord te komen voor de toekomst, maar dit akkoord moet niet alleen werkbaar zijn voor de fiscale administratie, maar ook voor de sector. Door dit jaar geen uitstel geven en door het laattijdig communiceren van deze deadline, gijzelt hij meer dan 35.000 beroepsbeoefenaars (en hun gezinnen) in de sector, die ook alleen maar op een correcte en werkbare manier hun plicht ten aanzien van hun cliënten willen vervullen.”

Grootschalige ledenbevraging

Een enquête onder de 35.000 leden en medewerkers van het ITAA over de indieningstermijn van de personenbelasting leverde ongeziene resultaten op. Nauwelijks enkele uren na de lancering van deze enquête ontving het ITAA al meer dan 8.000 reacties. Na minder dan 24 uur werd de kaap van 10.000 reacties bereikt en inmiddels staat de teller op niet minder dan 14.087 reacties! Ruim 13.180 deelnemers (93,5%) gaan niet akkoord met de beslissing van de minister over de huidige deadline. De enquête toont ook duidelijk de impact op het (gezins)leven aan: 4.968 deelnemers bevestigen dat deze beslissing een negatieve impact op hun gezinsleven heeft gehad, 8.046 deelnemers geven zelfs aan dat deze beslissing een heel negatieve impact had. Meer dan 92% van de respondenten voorspellen dus een negatieve tot héél negatieve impact. Voor ITAA en haar leden is het overduidelijk: eind september is echt niet haalbaar.

Standpunt ITAA

Maar een uitstel voor dit jaar is voor de minister enkel bespreekbaar als er een globaal akkoord voor de toekomst wordt afgesloten. Het ITAA is vragende partij om tot een duurzame oplossing te komen. Het ITAA wil vaste data voor de aangiftes, rekening houdend met alle relevante factoren en met als ultieme doel cliënten op een kwaliteitsvolle manier te kunnen bijstaan. De voorbije maanden werden dan ook verschillende gesprekken met de diensten van minister Van Peteghem gevoerd, maar deze verlopen heel moeizaam. Zo wil Minister Van Peteghem niet langer een specifieke deadline voor mandatarissen maar stelt hij een uitstel voor op basis van de complexiteit van de aangifte. De definitie van welke aangiften complex zijn, heeft vanzelfsprekend echter een enorme impact op de toekomstige werklast voor de kantoren. Ondertussen wordt er een enorme onzekerheid en druk gelegd op 35.000 gezinnen wat een situatie creëert waar in fine de burger maar ook de overheid zelf de dupe van dreigt te worden."

Bron: https://itaa.prezly.com/itaa-nl?fbclid=IwAR1-tkkPA_DIxnmXLzA1-EmkO45Kp6JSV-1gLv1zM2SP9wPt1pX7rgZwS9I