ATTESTEN 2024 - De attesten worden halfjaarlijks opgeladen bij het instituut. De attesten tot en met 30/06 zullen eind juli beschikbaar zijn op uw ITAA-portaal

15.07.2022

Cijferberoepers in verdrukking door de aangifteverplichtingen

Lees onze structurele nota omtrent de problematiek van de aangiften in de directe belastingen!

Beste leden van WeLearn,
 
Zoals jullie niet ontgaan is, organiseerde de FOD Financiën een publieksraadpleging onder de cijferberoepers omtrent de indieningstermijnen van de verschillende fiscale aangiften in de directe belastingen.
 
Hoewel het initiatief op zich moet worden toegejuicht, faalde het idee in haar uitvoering. Met een bevraging bestaande uit wit-zwart-vragen kan nooit de uitdrukking aan onze besognes worden gegeven.
 
WeLearn heeft de handschoen opgenomen en in partnership met een sponsorend advocatenkantoor een ruime situatieschets van de sector gemaakt. Resultaten van de overheidsbevraging zijn - nog - niet bekend.
 
U kan hier de 45 pagina’s tellende "Structurele nota omtrent de problematiek van de aangiften in de directe belastingen" downloaden. De nota kadert de aangifteverplichting binnen het geheel van onze toch drukke praktijk, duidt de knelpunten en houdt eveneens een aantal aanbevelingen in.
 
De nota, onder meer samengesteld op basis van de talrijke reacties die we als beroepsvereniging mochten ontvangen, is bedoeld als uitgangspunt om tot een gestructureerd en constructief overleg te komen tussen het fiscale middenveld en de overheid.
 
Wij danken u voor uw input en wensen u veel inspirerend leesplezier.
 
Uiteraard houden wij u graag op de hoogte van eventuele verdere initiatieven ter zake.

Met vriendelijke groeten,
 
Nick Verheyden,
Voorzitter WeLearn