ATTESTEN 2024 - De attesten worden halfjaarlijks opgeladen bij het instituut. De attesten tot en met 30/06 zullen eind juli beschikbaar zijn op uw ITAA-portaal

15.12.2022

KMO-Portefeuille: nog steeds mogelijk in 2023

Berichten over het afschaffen van de KMO-Portefeuille voor de permanente vorming voor ITAA leden mag u als foutief beschouwen.

VLAIO bevestigt: 

"Permanente vormingen kunnen gesubsidieerd worden voor leden van ITAA wanneer deze opleidingen vallen binnen het thema ‘financiële geletterdheid’.

De permanente vormingen voor advocaten en notarissen zijn nu subsidiabel en zijn dit vanaf 1 januari 2023 niet altijd meer. Deze kunnen nog gesubsidieerd worden als ze binnen vooropgestelde thema’s passen, maar voor een advocaat of notaris is het thema 'financiële geletterdheid' minder van toepassing als voor een lid van ITAA. Daarnaast is een advocaat in tegenstelling tot een accountant / boekhouder ook geen knelpuntberoep, en kan deze dus niet op de lijst toegevoegd worden van de beroepsspecifieke competenties."