07.01.2022

Publieksraadpleging FOD Financiën

Zoals u weet vormen de uiterste indieningstermijnen voor de aangiften personenbelasting (TOW) en de aangiften vennootschapsbelasting (BizTax) een gevoelig aandachtspunt.

FOD Financiën voorziet een publieke consultatie om tot een breed gedragen oplossing te komen voor dit structureel probleem. FOD Financiën wil de operationele input van de betrokken belangengroepen verzamelen en aanwenden. 

Vul de enquête hier in! U heeft hiervoor tijd tot 27/01/2022.