ATTESTEN 2024 - De attesten worden halfjaarlijks opgeladen bij het instituut. De attesten tot en met 30/06 zullen eind juli beschikbaar zijn op uw ITAA-portaal

16.09.2022

Uitstel deadline PB tot 28 oktober

De deadline van de aangifte personenbelasting wordt uitgesteld tot 28 oktober 2022.

Ons beroepsinstituut ITAA heeft deze middag als volgt gecommuniceerd:

"Dit uitstel werd toegekend omdat het ITAA een globaal akkoord heeft afgesloten met de minister over de toekomstige indieningsdata. De belangrijkste punten van dit akkoord zijn:

Overgangsperiode: aanslagjaar 2023

 • Biztax: 9 oktober 2023

 • TOW: 18 oktober 2023

Vaste deadlines vanaf aanslagjaar 2024

 • Biztax: 30 september

 • TOW

  • 30 juni of 15 juli voor de aangiften in Tax-on-Web

  • 16 oktober:

   • aangiften van inkomsten uit een zelfstandige activiteit (winsten, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders of aan meewerkende echtgenoten), en

   • buitenlandse beroepsinkomsten

De digitale toepassingen van de FOD Financiën worden uiterlijk op 30 april opengesteld en moeten minstens 5 maanden operationeel beschikbaar zijn.

Onaangekondigde onbeschikbaarheden tijdens de laatste veertien dagen vóór 16 oktober geven onder bepaalde voorwaarden, waaronder een voldoende spreiding van de indiening van de aangiftes (voorlopig richtcijfer 80%), aanleiding tot overleg voor een uitstel.

ITAA-leden kunnen individueel uitstel vragen in geval van ernstige redenen en overmacht. Wat “ernstige redenen” zijn, zal bepaald worden in overleg met het ITAA en later vastgelegd bij Koninklijk Besluit. Daarbij zal rekening worden gehouden met situaties waarin de voorbereiding en indiening van welbepaalde aangiften bovenmatig veel werkuren in beslag nemen omwille van de complexiteit van de achterliggende fiscale wetgeving.

Verschillende termijn naargelang de complexiteit van de aangifte

De mandatarissentermijn wordt vervangen door een termijn die geldt voor iedereen, maar die op een latere datum gesteld wordt in geval van aangiften van inkomsten uit een zelfstandige activiteit en buitenlandse beroepsinkomsten.

Deze data worden wettelijk verankerd, zodat de jaarlijkse onzekerheid en onderhandelingen over een algemeen uitstel in principe tot het verleden zullen behoren. De kantoren worden zo ook in de gelegenheid gesteld om ruim op voorhand hun interne organisatie op de fiscale deadlines af te stemmen.

Communicatie met de fiscus

Er zal op korte termijn een specifieke regeling voor communicatie (waaronder telefonie) met ITAA-leden worden opgezet. Daarmee zal de bereikbaarheid van de Administratie voor vragen van onze leden bevorderen.

Meer details over dit akkoord volgen later.

Bart Van Coile (ITAA): Ondanks dat er geen sprake meer is van een algemene mandatarissentermijn, zijn we geland op een evenwichtig akkoord voor onze leden. Via de latere termijn voor het merendeel van de aangiften die veel werkuren in beslag nemen en via de mogelijkheid voor ITAA-leden tot het bekomen van een individueel uitstel voor specifieke “complexe” aangiften, wordt er rekening gehouden met de haalbaarheid van de deadlines voor onze leden.”"

Bron: ITAA